Historia

– Verksamheten startades 1932 av Stellan Lindskog.
– 1977 Övertogs den av Åke Pettersson
– 1998 och framåt Åke Petterson Arbetar Enbart med Sitt egna bokbinderi, Stellan Lindskogs Bokbinderi Eftr.
Åke Pettersson Har varit ansvarig för Chalmers biblioteks Bokbinderi i 16 år. (1982-1998)
Lindskogs Bokbinderi är Ett rent hantverksbokbinderi.

ake1

Åke 17 år jobbar med sitt examensarbete

ake2

Sista kullen som gick ut bokbinderiutbildningen på Ängårdens yrkesskola, 1968-70.
Med bokbinderiläraren Einar Björk, längst fram till höger.