juni 22, 2016

Om oss

Historia

– Verksamheten startades 1932 av Stellan Lindskog.

– 1977 Övertogs den av Åke Pettersson

– 1998 och framåt Åke Petterson Arbetar Enbart med Sitt egna bokbinderi, Stellan Lindskogs Bokbinderi Eftr.

Åke Pettersson Har varit ansvarig för Chalmers biblioteks Bokbinderi i 16 år. (1982-1998)

Lindskogs Bokbinderi är Ett rent hantverksbokbinderi.

ake1

ake2