Tips och länkar

Bokbinderitips vid nybindning

-Se till att fiberriktningen blir rätt
-Ha gärna väl tilltagna marginaler.
-Utnyttja inbindningen som en del av layouten
-Ge bokbinderiet tid att göra ett gott hantverk.

Läs mer om bokbinderi:

-Johnson, Arthur: Bokbinderi som hobby (Spektra, 1995)
-Nessle, Olle: Om konsten att binda böcker (LT, 1987)
-Bind böcker själv (Strömbergs, 1976) (instruktiv;många bilder)
Kanske binda böcker själv?
ABF (031-774 31 00) har kurs i bokbinderi.

Nordens enda handbokbindarlinje: https://www.leksand.fhsk.se/utbildningar/bokbinderi/

 

Hur en bok är uppbyggd