juni 22, 2016

Tips och länkar

Bokbinderitips vid nybindning

-Se till att fiberriktningen blir rätt
-Ha gärna väl tilltagna marginaler.
-Utnyttja inbindningen som en del av layouten
-Ge bokbinderiet tid att göra ett gott hantverk.

Läs mer om bokbinderi:

-Johnson, Arthur: Bokbinderi som hobby (Spektra, 1995)

-Nessle, Olle: Om konsten att binda böcker (LT, 1987)

-Bind böcker själv (Strömbergs, 1976) (instruktiv;många bilder)

Kanske binda böcker själv?
Både ABF (031-774 31 00) och Folkuniversitet (031-10 65 20) har kurser i bokbinderi.

Nordens enda handbokbindarlinje. Adress: Box281, 793 26 Leksand, Telefon: 0247-135 40, Internet: http://www.leksand.fhsk.se/kurser/bokbinderi.htm

bok

Hur en bok är uppbyggd